Potýkáte se s depresí
při onkologickém onemocnění?

Nabízíme účast ve studii PSIKET_002CZE

Psilocybin – strategie rychlé antidepresivní odpovědi u deprese komorbidní s onkologickým onemocněním, randomizovaná dvojitě zaslepená studie s možností vstupu do otevřené extenze

V NUDZ aktuálně probíhá nábor do klinické studie PSIKET_002CZE[1], která hodnotí vliv jednorázové dávky psilocybinu či ketaminu, resp. psilocybinem/ketaminem asistované psychoterapie, na příznaky deprese a úzkosti, které se rozvinuly v souvislosti s onkologickým onemocněním. Studie je dvojitě zaslepená, kontrolovaná aktivním placebem s tím, že v případě nedostatečného zlepšení psychického stavu bude nabídnuto otevřené podání jedné z účinných látek.

Co je psychedeliky asistovaná psychoterapie (zkráceně PAP)?

Psychedelika jsou léčiva, která dočasně mění obvyklý způsob vnímání, myšlení a prožívání emocí (navozují tzv. změněný stav vědomí). Psychedeliky asistovaná psychoterapie pak spočívá v podání psychedelika v bezpečném profesionálním prostředí, za přítomnosti a podpory vyškolených terapeutů. Takovému sezení předchází důkladná příprava, a je následováno několika psychoterapeutickými sezeními.
PAP je tedy založena na kombinaci působení jak samotné látky, tak doprovodné psychoterapie. Byť je tento přístup v léčbě psychických potíží prozatím experimentální, doposud publikované studie potvrzují, že psychedeliky navozený stav může klientovi umožnit nahlédnout na vlastní situaci z nové perspektivy a přinést vhledy a prožitky, které mohou být zdrojem pro zlepšení psychického stavu.

Pro koho je studie vhodná?

  • Bylo Vám diagnostikováno onkologické onemocnění (rakovina) a s touto náročnou životní situací se Vám nedaří vyrovnat?
  • Prožíváte v důsledku své nemoci déletrvající pokles nálady, tíseň, stres či jiné zhoršení psychického stavu?
  • Předepsal Vám ošetřující lékař léky na depresi a/nebo jste podstoupil/a či podstupujete psychoterapii (ev. jiné), ale necítíte úlevu od potíží?
  • Jste dospělá osoba ve věku 18-75let?
  • Váš zdravotní stav Vám umožňuje dojíždět po dobu 2-3 měsíců na pracoviště NUDZ v Klecanech?
  • Máte blízkou osobu (rodinného příslušníka či přítele), která je s Vámi v pravidelném osobním kontaktu?
  • Máte ošetřujícího lékaře (onkolog nebo paliatr), který by nám byl ochotný poskytnout potřebné informace o Vašem aktuálním zdravotním stavu, pokud byste dal/a svolení?
    Pokud jste na výše uvedené otázky odpověděl/a kladně a máte zájem o vstup do studie, kontaktujte Vašeho ošetřujícího lékaře a doporučte mu tento web a informace pro lékaře

[1] Klinické hodnocení PSIKET_002CZE (Psilocybin – strategie rychlé antidepresivní odpovědi u deprese komorbidní s onkologickým onemocněním)

Kde studie probíhá:

Národní ústav duševního zdraví, Topolová 748,
Klecany, 25067.

Kontakt:

Pro bližší informace kontaktujte
koordinátorku studie:
psiket002@nudz.cz

Studie sice již získala podporu grantovým projektem AZV č. NW24-04-00413, ta ovšem nepokrývá 100% nákladů studie.
I Vy můžete podpořit realizaci výzkumu PSIKET skrze PSYRES Nadační fond pro výzkum psychedelik. Každá pomoc se počítá. Děkujeme.