Trpíte depresí
rezistentní vůči
standardní léčbě?

Nabízíme účast ve studii PSIKET_001CZE

Psilocybin versus ketamin – strategie rychlé antidepresivní odpovědi

u deprese rezistentní k léčbě.

Klinické hodnocení PSIKET je zaměřeno na studium rychlého antidepresivního účinku
psilocybinu u pacientů s famakorezistentní depresí. Účinek bude srovnáván s kontrolní
látkou ketaminem, který je již svým rychle nastupujícím antidepresivním efektem známý, a psychoaktivní látkou bez antidepresivního působení (midazolam). V rámci studie vám bude jednou aplikována jedna z výše zmíněných látek, a to s pravděpodobností 1:1:1. Jak pacienti tak i zkoušející (lékaři, terapeuti) budou zaslepeni k tomu, jaká látka je podávána. Sezení s látkou proběhne ve speciálně upravené místnosti za přítomnosti dvou terapeutů, kteří s vámi budou po celou dobu účinkování látky. Tito terapeuti vás také připraví na průběh sezení a budou s vámi posléze zážitek integrovat / zpracovávat.

Co účast ve studii obnáší:

  • Podepsání informovaného souhlasu.
  • Kontrolní vizity před podáním studijní medikace s postupným vysazením stávající antidepresivní medikace.
  • Dvoutýdenní hospitalizace v Národním ústavu duševního zdraví, během které bude podána studijní medikace.
  • Kontrolní vizity po propuštění.
  • Celkem 3x neurozobrazovací vyšetření pomocí magnetické rezonance (fMRI) (první vyšetření před podáním studijní medikace a následují dvě po podání studijní medikace) a EEG.

Kdo se muže zúčastnit:

Studie se můžete zúčastnit, jste-li starší
18 let a jste-li léčen(a) pro lékařsky ověřenou depresivní epizodu, která neodpověděla minimálně na dva různé způsoby léčby. Pro zařazení musíte být schopen/a plynně komunikovat v českém jazyce a současně musíte mít po dobu trvání k dispozici tzv. opatrovníka, tedy osobu, která s vámi bude v kontaktu 5 dnů v týdnu po dobu trvání studie.

Kde studie probíhá:

Národní ústav duševního zdraví, Topolová 748,
Klecany, 25067.
Pokud budete mít o účast zájem, zkoušející lékař vás
nejprve vyšetří a posoudí, zda budete vhodným
účastníkem studie PSIKET_001CZE.

Kontakt:

Pro bližší informace kontaktujte
koordinátorku studie:
psiket@nudz.cz
+420 778 427 154

Studie sice již získala podporu grantovým projektem AZV č. NU21-04-00307, ta ovšem nepokrývá 100% nákladů studie.
I Vy můžete podpořit realizaci výzkumu PSIKET skrze PSYRES Nadační fond pro výzkum psychedelik. Každá pomoc se počítá. Děkujeme.