Trpíte depresí rezistentní vůči standardní léčbě nebo se potýkáte
s depresí při onkologickém onemocnění?

Nabízíme účast ve studii PSIKET_001CZE a PSIKET_002CZE

Psilocybin versus ketamin – strategie rychlé antidepresivní odpovědi
u deprese rezistentní k léčbě.

Psilocybin – strategie rychlé antidepresivní odpovědi u deprese komorbidní s onkologickým onemocněním, randomizovaná dvojitě zaslepená studie s možností vstupu do otevřené extenze