Účast ve studii PSIKET_002CZE pro lékaře

Dovolujeme si upozornit, že vstupujete na stránky obsahující informace určené zdravotnickým odborníkům, nikoliv laické veřejnosti.

Pokračováním na následující stránku potvrzujete, že jste zdravotnickým odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat a berete na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.